Ohm Festival 2018 http://ohmfestivals.com ขอชมขบวนแห่และสรงน้ำเทพในช่วงสงกรานต์ Sun, 18 Feb 2018 05:55:14 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.1 http://ohmfestivals.com/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Logo-หน้าใส-32x32.png Ohm Festival 2018 http://ohmfestivals.com 32 32 About Us http://ohmfestivals.com/about-us/ http://ohmfestivals.com/about-us/#respond Sun, 18 Feb 2018 05:51:44 +0000 http://ohmfestivals.com/?p=522 https://ohmfoundations.com/

]]>
http://ohmfestivals.com/about-us/feed/ 0
8 มหาเทพแห่งราชประสงค์ http://ohmfestivals.com/8-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/ http://ohmfestivals.com/8-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/#respond Sun, 11 Feb 2018 08:27:37 +0000 http://ohmfestivals.com/?p=350 ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหมหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันในพระนามว่า พระพรหม เป็น ราชาแห่งเทพในศาสนาฮินดู ผู้ศรัทธาเชื่อว่าพระพรหมแท้จริงแล้วเป็นเทพราช ผู้สร้างโลก   ที่ไร้รูป (อรูปา) และ ไม่มีความสิ้นสุด (อนันตา) ดังนั้นพระพรหมจะเลือกแสดงพระองค์ให้เห็นก็ได้ ไม่ให้เห็นก็ได้ ในพรหมโลกสรีระร่างกายของพระพรหม เป็นรูปทิพย์ที่งามสง่า มีรัศมีกายรุ่งโรจน์ประภัสสร เจิดจ้างดงามยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์ สำหรับ ท้าวมหาพรหมณ์ คือพระพรหมที่สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 3 มหาพรหมาภูมิ ซึ่งเป็นประมุขแห่งพระพรหมในชั้นปฐมฌาน มหาพรหมาภูมิมีพระพรหมอยู่เป็นจำนวนนับล้านองค์ แต่ท้าวมหาพรหมที่รู้จักกันในศาสนาพราหมณ์นั้น มีเพียงไม่กี่องค์ ได้แก่ พระพรหมธาดา ท้าวกบิลพรหม ท้าวพกาพรหม เป็นต้น

 

พระพรหม ในศาสนาฮินดูเป็นองค์ราชาแห่งเทพ ผู้สร้างโลก

 1. พระพักตร์สี่หน้า หมายถึง ผู้รอบรู้ในการสร้างจักรวาล
 2. สี่พระกร หมายถึง ที่ทิศแห่งอำนาจของพระพรหมา
 3. มือขวาบนถือลูกประคำ หมายถึง วัตถุที่ใช้ในกระบวนการสร้างจักรวาล
 4. มือซ้ายบนถือหนังสือ หมายถึง องค์ความรู้ในการสร้างจักรวาล
 5. มือซ้ายถือโถกามันดาลู หมายถึง พลังจักรวาล
 6. มือขวาประทานพร หมายถึง การประทานพรให้แก่ผู้อุทิศความเชื่อในพระพรหม
 7. สืทอง หมายถึง พลังของพระพรหม
 8. มงกุฏหมายถึง อำนาจของพระพรหมเป็นที่สุดแห่งเทพ
 9. ดอกบัว หมายถึง ความเป็นอมตะของพระพรหม
 10. ฉลองพระองค์สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 11. พาหนะ หงส์หมายถึง อำนาจแห่งอคติ ซึ่งเมื่อหงส์มาเป็นพาหนะของพระพรหม หมายถึงว่า พระพรหมทรงมีวิจารณญาณในการแยกแยะอคติออกจากข้อเท็จจริง

 

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ เพิ่มพระกรมี 8 กร อาวุธประยุกต์เพิ่มมาจาก พระนารายณ์ คือ สังข์ จักร์ กระบอง และ ธนูปรวีรตะ

พระนารายณ์

 

พระนารายณ์มีอีกชื่อหนึ่งคือ พระวิษณุ

 1. พระนารายณ์มีจักรเพชร หรือ ตาที่สามอยู่บนหน้าผากระหว่างคิ้ว ศาสนาฮินดูถือว่า จักรเพชร คือ ศูนย์รวมแห่งอำนาจทางจิต มีอำนาจทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากโลก
 2. พระนารายณ์สี่กรถือ สังข์ กงจักร์ กระบอก และ ดอกบัว หมายถึงทรงมีพระอำนาจแผ่ไพศาลไปทุกทิศ
 3. กระบองเกโมที หมายถึง ความรู้ครอบจักรวาล
 4. ดอกบัวธรณี หมายถึง วิวัฒนาการของโลก
 5. กงจักร์สุทรรศนะ หมายถึง ความฉลาดปราดเปรื่อง
 6. สังข์ปาญจะขันยะ หมายถึง จิตใจอันบริสุทธิ์
 7. พระเกศาหมายถึง ความสำราญอันเกิดจากความนิยมในธรรมชาติ
 8. สร้อยสังวาลย์เรียกว่า วิชัยยันติ หมายถึง การเสพสุข
 9. จี้บนพระศอเรียกว่า โกสถูป หมายถึง การให้ความสุข
 10. เมื่อรวมสร้อยและจี้เข้าด้วยกัน หมายถึง การเสพและการให้ความสุขเป็นการกระทำที่ทำอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นอาภรณ์แห่งเทพ
 11. ดาบนันทกะ หมายถึง ความชื่นใจ
 12. ธนู ศารนตะ หมายถึง อำนาจในการทำลายล้างความชั่ว

 

พระนารายณ์ทรงครุฑเป็นพาหนะ (ประดิษฐานอยู่หน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก) หมายถึง อำนาจที่ไม่มีวันหมดแผ่ขจรไปทุกทิศทาง

พระนารายณ์ประทับอนันตนาคราชเป็นบัลลังก์ (ประดิษฐานอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) หมายถึง อำนาจในการให้กำเนิดโลก

พระแม่ลักษมี

 

 

พระแม่ลักษมี (ประดิษฐานอยู่ ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร) คือเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งด้านทรัพย์สินและเมตตาธรรม  คำว่าลักษมีมีความหมายตรง กับความว่า “เป้าหมาย” พระองค์จึงเป็นตัวแทนของเป้าหมายในชีวิต

 

 1. สี่กรของพระลักษมีหมายถึงสี่ทิศแห่งพระบารมีของพระลักษมี ชุดสีแดงหมายถึงความคล่องแคล่ว ซับในสีทองหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวย ซึ่งเมื่อรวมความหมายของสี่พระกรและฉลองพระองค์สีแดงทอง แปลได้ว่าเป็นเทพแห่งการแจกจ่ายความมั่งคั่งไปทั่วทุกสารทิศ
 2. ดอกบัวหมายถึงชีวิตบนโลกมนุษย์ มีความหมายว่า ความมั่งคั่งในโลกมนุษย์ให้ความสำราญแต่เฉพาะในโลกนี้ แต่ที่สำคัญกว่าคือธรรมที่อยู่ในดอกบัว จะนำพาความสุขที่แท้จริงทั้งในภพนี้ และ ภพไหนๆ
 3. สี่กรของพระลักษมียังมีอีกหนึ่งความหมายคือ ธรรมะหมายถึงคุณงามความดี กรรม หมายถึงการกระทำ อัฐะหมายถึงความมั่งคั่งในทรัพย์สินศฤงคาร และ โมกษะหมายถึงการหลุดจากวงจรแห่ง การเวียนว่ายตายเกิด
 4. สองพระกรด้านหน้าหมายถึงกรรมที่กระทำในภพนี้ และ ด้านหลังหมายถึงกรรมอันเกิดจากการกระทำ ในภพนี้ย่อมนำพาวิญญาณไปสู่เส้นทางของการกระทำนั้น นั่นคือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 5. ช้างสองเชือกชืนข้างพระลักษมีหมายถึงความมีชื่อเสียงและสุขภาพที่ดี

พาหนะของพระแม่ลักษมีคือนกฮูก

พระแม่มหาอุมาเทวี (พระนางปารวตี)

พระแม่มหาอุมาเทวีประดิษฐานอยู่หน้าอาคารศูนย์การค้า BIG C Supercenter ถนนราชดำริ พระนามของพระแม่มหาอุมาเทวีหมายถึงพระเทวีแห่งปัญญาและแสงสว่าง พระแม่มหาอุมาเทวีเป็นมเหสีในพระศิวะ  และ ทรงเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศวร พระแม่จึงได้เป็นสัญญลักษณ์แห่งมารดา ความรักและการอุทิศ ในขณะเดียวกัน พระแม่มหาอุมาเทวี มีหลายปางเพื่อแสดงให้เห็นเทวฤทธิ์ของพระแม่ และ บทบาทของสตรีที่สามารถทำได้ทั้งปางปราบมาร ปางยักษ์ ไปจนถึง ปางแห่งความรัก เมื่อรวมพระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี และ พระแม่สุรัสวดีเข้าด้วยกันสามองค์เรียกว่า พระตรีเทวี

 1. ผิวสีทอง เรียกว่า โกริ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
 2. ดอกบัวสีน้ำเงินในมือขวา หมายถึง การให้อภัย
 3. ดอกบัวสีแดงในมือซ้าย หมายถึง การประทานพร
 4. ตราทัชนีย์ในมือซ้าย มีสองความหมาย คือ พระจันทร์ หรือ ความฉลาดปราดเปรื่อง
 5. ตรากัตตกะในมือขวา หมายถึง การอุทิศ และ การให้อภัย
 6. ถ้ามีตรีศูล คือ พระแม่อุมาปางทุรคา เป็นสัญลักษณ์แห่งการปราบสิ่งชั่วร้าย
 7. ดาบ คือ สัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาด

พาหนะของพระแม่อุมาเทวีปางโกริ คือ เสือโคร่ง เป็นสัญญลักษณ์แห่งความสวยงามที่ผสมผสาน กับ อำนาจของจักรว

พระพิฆเนศวร

พระพิฆเนศวรเป็นเทพที่คนไทยทั่วไปมักนับถือในฐานะเทพแห่งศิลปและวัฒนธรรม  (ประดิษฐานอยู่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์) พระองค์ท่านเป็นที่รู้จัก กันทั่วไปว่าเป็นเทพแห่งความเฉลียวฉลาดเหมือนพระแม่มหาอุมาเทวี พระมารดาแห่งสติปัญญาจึงมักตั้งอยู่เคียงข้างพระแม่มหาอุมาเทวีในทุกศาสนสถาน พระพิฆนเศวรเป็นเทพที่มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาธรรมสูง เสมือนพระบิดา คือ พระศิวะ พระพิฆนเศวรมีความรอบรู้ในวิชาชาญต่างๆ ดังนั้น พระพิฆเนศวร จึงถือเป็นมหาเทพแห่งสติปัญญาและองค์ความรู้ในศาสตร์และศิลป์

 1. หัวใหญ่ หมายถึง สมองชั้นเลิศ
 2. หูใหญ่ หมายถึง เป็นนักฟังที่ดี
 3. ขวาน หมายถึง การตัดกิเลศจากวัตถุทั้งหลายทั้งปวง
 4. ท้องใหญ่ หมายถึง การย่อยและแยกแยะความดีจากความชั่ว
 5. ตาใหญ่ หมายถึง มุมมองกว้างไกล
 6. งาหัก หมายถึง การยอมเสียสละอดทนเพื่อความรู้
 7. ถาดขนม หมายถึง รางวัลชีวิตจากความวิริยะอุตสาหะ
 8. ถาดอาหารผลไม้ หมายถึง การให้และการแบ่งปัน

พาหนะ คือ หนู หมายถึงการเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้บูชา

ท้าวอมรินทราธิราช (พระอินทร์)

 

ท้าวอมรินทราธิราช หรือ ที่คนไทยรู้จักกันในนามพระอินทร์เป็นเทพองค์แรกที่เกิดก่อนเทพทุกองค์ (ประดิษฐานอยู่หน้าศูนย์การค้าเอราวัณโซโก้) พระอินทร์เป็นผู้ปกป้องดูแลภัยภยันอันตรายในโลก สามารถเรียกสายฝน ฟ้าผ่า ฟ้าร้องได้ตามต้องการ พระวรกายเปลี่ยนสีได้ เป็น ขาว แดง ทอง

มีตาพันตาทั่วทั้งพระวรกาย ทำให้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวสหัสนัยน์ หรือ ท้าวพันตา อาวุธทั้งสี่ คือ

 1. กงจักร์สุทรรศนะ หมายถึง ความฉลาดปราญเปรื่อง
 2. พระขรรค์ปรัญชะ หมายถึง อำนาจเฉียบขาด
 3. ทวนวชิระ หรือ ทวนสายฟ้า หมายถึง อำนาจในการปราบความชั่ว สั่งสายฟ้าฟาดได้
 4. ธนูศรศักร หมายถึง อำนาจในการควบคุมดินฟ้าอากาศ เรียกฝนได้
 5. สร้อยสังวาลย์เป็นรูปงูวริตรา ศัตรูของพระอินทร์ เป็นสัญญลักษณ์ของการต่อสู้เหล่าอธรรม

เชื่อกันว่า ศิลปินผู้ใดได้วาดรูปพระอินทร์ จะเป็นมหากุศลสูงสุด

พระอินทร์ มีมเหสีหลายคน ไม่ว่าจะเป็น นางสุธรรมา สุชาดา สุนันทา สุจิตรา ศจี และยังมีนางฟ้าเป็นชายาอีกเก้าสิบสองนาง รวมถึงมีนางบำเรออีกยี่สิบสี่ล้านนาง โดยในสมัยพระพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทรงดีดพิณสามสายถวายพระสติพระโพธิสัตว์ในการทำทุกขกิริยา

พาหนะ คือ ม้าวายุ หรือ ช้างเอราวัณ

พระตรีมูรติ 

 

พระตรีมูรติ (ประดิษฐานอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปางพระศิวะปัญจมุขี) หมายถึง การรวมสามภาคของเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระพรหม พระศิวะ และ พระนารายณ์ ด้วยพลังของพระอาทิตย์ ให้กลายเป็นร่างอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีพลานุภาพรวมกันใน การสร้าง รักษา และ ทำลายล้างโลก ซึ่งพระตรีมูรติหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ เลือกปางปัญจมุขี คือ พระศิวะ ผู้รักษาโลก ในท่าประทานพร จึงกลายเป็นที่มาของพระตรีมูรติที่ให้พรแห่งความรัก พระตรีมูรติทรงช้างเอราวัณเป็นพาหนะ

]]>
http://ohmfestivals.com/8-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/feed/ 0