ขบวนนางรำ

ในทุกๆ ขบวนแห่ มีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นนางรำ 16 คน  นางฟ้าโปรยข้าวตอกดอกไม้ 4 คน ผู้ทรงศีล 8 คน ยกเว้นขบวนของท่านท้าวมหาพรหม มีผู้ทรงศีล 16 คน  และ รถทุกคนมีพราหมณ์องครักษ์ 4 คน ทุกขบวนแห่จะหยุดที่จุดตั้งอัฒจันทน์ทั้ง 4 เช่นเดียวกับขบวนนำ เพื่อให้นางรำได้แสดงการร่ายรำ บูชา องค์เทพต่อหน้าแขก VIP

ขบวนรถแต่ละขบวนมีความยาว 240 เมตร ประกอบไปด้วยผู้ร่วมขบวนๆละ 32 คน ยกเว้นขบวนรถคันนำ มีนางรำ24 คน Grand Marshall 1 คน และ ผู้ถือพานผลไม้ 2 คน รวม 27 คน  ความยาวจากขบวนรถคันนำ ไปถึง ขบวนสุดท้ายมีความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 2.2 กิโลเมตร และ จะใช้เวลาในการแห่ประมาณ 2.5 ชั่วโมง